Kerstconcert door Luctor et Emeconcert kerk Luctor et Emergorgo Zoutelande voor Serious Request

Chr. muziekvereniging Luctor et Emergo houdt zondag 20 december a.s. een kerstconcert in de Catharinakerk te Zoutelande. De fanfare, o.l.v. dirigent Ad Stroo, zal een breed repertoire ten gehore brengen met enkele werken met samenzang. Medewerking wordt verleend door een gedeelte van het koor van de University College Roosevelt uit Middelburg, voor een aantal liederen worden zij op het orgel begeleid door Bert Geleijnse. Tijdens de pauze wordt er koffie, thee met wat lekkers verkocht en bij de uitgang zal er een collecte plaatsvinden.

De opbrengst komt dit jaar ten goede aan ‘Serious Request’ in Domburg.

Om deze actie tot een succes te maken heeft het koor van de University College Roosevelt besloten om voor hun deelname aan dit concert geen kosten te rekenen. Ook wordt de kerkzaal gratis ter beschikking gesteld door de stichting Catharina Cultureel.De muziekvereniging hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jongeren in kansarme gebieden.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is vanaf 19.00 uur geopend voor publiek. De toegang is gratis.